Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 152

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 152 została przyjęta jednomyślnie 23 sierpnia 1960 r.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 152
Data uchwalenia

23 sierpnia 1960

Dotyczy

 Kongo

Uchwalona

jednomyślnie

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Po przeanalizowaniu wniosku Konga o członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rada zaleciła Zgromadzeniu Ogólnemu przyjęcie tego państwa do swojego grona.

ŹródłoEdytuj