Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1740

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1740 została uchwalona jednogłośnie 23 stycznia 2007 podczas 5622. posiedzenia Rady, odbywającego się w Nowym Jorku. Posiedzenie trwało zaledwie 4 minuty.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1740
Data uchwalenia

23 stycznia 2007

Dotyczy

 Nepal

Uchwalona

jednomyślnie

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Najważniejsze postanowienie:

  • powołanie na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia) Misji Politycznej ONZ w Nepalu (UNMIN) z zadaniem monitorowania przestrzegania zawieszenia broni między rządem a maoistami oraz wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego, a także udzielenia pomocy technicznej podczas przygotowań do wyborów