Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1862

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1862 została przyjęta 14 stycznia 2009 podczas 6065. posiedzenia Rady.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1862
Data uchwalenia

14 stycznia 2009

Dotyczy

 Dżibuti  Erytrea

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Rezolucja została przyjęta w związku z przedłużającymi się trudnościami w załagodzeniu sporu granicznego między Dżibuti a Erytreą w okolicy Półwyspu Doumeira (granica dżibutyjsko-erytrejska) oraz trwającym napięciem między obydwoma krajami.

Rezolucja wzywa obydwie strony konfliktu do uregulowania sporu drogą pokojową. Ponieważ wojska dżibutyjskie w wyniku wcześniejszych uzgodnień zostały już wycofane do pozycji zajmowanych przed rozpoczęciem sporu (tj. przed czerwcem 2008 r.), rezolucja wzywała władze Erytrei do natychmiastowego:

  • wycofania swych sił ze spornego terenu oraz zdemilitaryzowania obszaru Półwyspu Doumeira oraz wyspy Doumeira;
  • rozwiązania trwającego sporu granicznego w sposób satysfakcjonujący obydwie zainteresowane strony;
  • dotrzymania międzynarodowych zobowiązań, wynikających z przynależności do ONZ.

Spór graniczny między Erytreą i Dżibuti był także przedmiotem rezolucji 1907.