Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758 została przyjęta 25 października 1971 r.[1]

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758
Data uchwalenia

25 października 1971

Dotyczy

 Republika Chińska
 Chińska Republika Ludowa

Uchwalona

76 głosów "za", 35 głosów "przeciw"

Wstrzymujący się

17 krajów

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zgromadzenie uznało w niej „przedstawicieli ChRL za jedynych legalnych przedstawicieli Chin w ONZ” i jednocześnie usuwało „przedstawicieli Czang Kaj-szeka (tj. rządu Republiki Chińskiej) z miejsca, które bezprawnie zajmują w ONZ i wszystkich organizacji z nią powiązanych”[1].

Przypisy

edytuj