Otwórz menu główne

Rezydentksiądz zamieszkujący na terenie parafii i pomagający w pracach duszpasterskich, lecz bez nałożonych obowiązków wikariusza. Z różnych powodów nie włącza się w pełny sposób w prace w parafii (np. księża emeryci, studenci, pracujący etatowo w urzędach bądź uczelniach kościelnych, księża na urlopach zdrowotnych).

Rezydentami mogą być też biskupi niepracujący w danej diecezji, ale na jej terenie zamieszkujący.