Rezydent – świadczeniobiorca (pacjent) leczony ponad rok w oddziale psychiatrycznym (ogólnym lub dla przewlekle chorych).

Bibliografia edytuj

  • Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 2. 32) rezydent. [w:] Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień [on-line]. Narodowy Fundusz Zdrowia. [dostęp 2018-01-03].