Rezydent turystyczny

Rezydent turystyczny (ew. rezydent biura turystycznego) – zawód branży turystycznej. Przedstawiciel organizatora turystyki na kierunku wakacyjnym, którego obowiązkiem jest reprezentowanie swojego pracodawcy wobec klientów i podmiotów współpracujących z touroperatorem, nadzór nad zakontraktowanymi świadczeniami oraz szeroko rozumiana opieka nad turystami[1].

Uwarunkowania prawne edytuj

Według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy[2], zawód rezydenta biura turystycznego jest zakwalifikowany pod pozycją 422102 do grupy „Pracownicy biurowi – Pracownicy obsługi klienta – Pracownicy do spraw informowania klientów – Konsultanci i inni pracownicy biur podróży – Rezydent biura turystycznego”.

Zawód nie jest regulowany, zatem nie ma obowiązku posiadania uprawnień czy licencji, a pracodawcy sami ustalają wymagania stawiane kandydatom do pracy w tym zawodzie. Ze względu na zbieżność zadań zawodowych wykonywanych przez rezydentów turystycznych z zadaniami pilota wycieczek pracodawcy mogą oczekiwać od rezydentów turystycznych spełnienia warunków ustawowych obowiązujących pilotów wycieczek.

Specyfika pracy rezydenta turystycznego jest zupełnie inna niż ta związana z pilotażem. Dlatego, mimo wielu podobieństw, profesje różnią się między sobą[3].

Kształcenie zawodowe edytuj

Na rynku dostępne są szkolenia dla kandydatów na rezydentów turystycznych, w formie stacjonarnej i/lub e-learningu. Udział w nich jest dobrowolny. Wcześniejsze szkolenie jest bardzo wskazane dla osób, które chcą rozpocząć pracę w zawodzie rezydenta[4].

Kurs dla kandydatów na rezydentów turystycznych różni się programowo od kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Radosław Szafranowicz-Małozięć: Miejsce rezydentów w systemie obsługi turystyki wyjazdowej, [w:] Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Materiały z VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa. 2013: Proksenia, 2013, s. 45. ISBN 978-83-60789-46-9.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227).
  3. Radosław Szafranowicz-Małozięć: Kompendium Rezydenta Biura Podróży. Warszawa: Sowa, 2012, s. 18. ISBN 978-83-60660-80-5.
  4. Radosław Szafranowicz-Małozięć: Kompendium Rezydenta Biura Podróży. Warszawa: Sowa, 2012, s. 20. ISBN 978-83-60660-80-5.