routeprogram narzędziowy w systemach uniksowych oraz Windows, który wyświetla i umożliwia zmiany tablicy trasowania pakietów sieciowych.

System LinuxEdytuj

Po wywołaniu polecenia route, wyświetlana jest aktualna tablica trasowania:

a@TEAM:~$ route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.0.0   *        255.255.254.0  U   0   0    0 eth0
default     192.168.0.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

Obecnie program route wypierany jest przez program ip z pakietu iproute2, ze względu na brak obsługi nowoczesnych funkcji jądra (np. brak możliwości wyświetlania innych niż domyślna tablic trasowania).

Inne systemy typu UnixEdytuj

Polecenie route służy do modyfikacji tablicy trasowania. Do wyświetlenia aktualnej tablicy służy polecenie netstat -r:

$ netstat -r
Routing tables

Internet:
Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
default      gate.example.org  UGS     3  36072 wlan0
10.0.0.0      link#4       U      1   2683 wlan0
anger.example.org link#3       UHS     0    0  lo0
localhost     link#3       UH     0    4  lo0

Internet6:
Destination    Gateway      Flags   Netif Expire
localhost     localhost     UH     lo0
fe80::%lo0     link#3       U      lo0
ff01:3::      fe80::1%lo0    U      lo0
ff02::%lo0     fe80::1%lo0    U      lo0


dodawanie wpis do tablicy routingu (może mieć taką formę ): route add –net [trasa do sieci] netmask [maska] gw [brama]

System WindowsEdytuj

Polecenie route wyświetla dostępne opcje. Aby wyświetlić tablicę trasowania, należy wpisać route PRINT

C:\>route PRINT
===========================================================================
Lista interfejsów
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 30 4f 1b 76 d0 ...... Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet N
IC - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
===========================================================================
===========================================================================
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci   Maska sieci   Brama   Interfejs   Metryka

     0.0.0.0     0.0.0.0   192.168.0.1  192.168.0.47    20
    127.0.0.0    255.0.0.0    127.0.0.1    127.0.0.1    1
   192.168.0.0  255.255.254.0   192.168.0.47  192.168.0.47    20
   192.168.0.47 255.255.255.255    127.0.0.1    127.0.0.1    20
  192.168.0.255 255.255.255.255   192.168.0.47  192.168.0.47    20
    224.0.0.0    240.0.0.0   192.168.0.47  192.168.0.47    20
 255.255.255.255 255.255.255.255   192.168.0.47  192.168.0.47    1
Domyślna brama:   192.168.0.1.
===========================================================================
Trasy trwałe:
 Brak

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj