Rozród – jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rozmnażania. U ewolucyjnie wyższych grup zwierząt jak stawonogi i kręgowce, rozmnażanie wiąże się z dodatkowymi procesami.

W związku z tym rozród można podzielić na:

  • procesy przygotowawcze – specyficzne zachowania osobników rodzicielskich, np. zaloty, budowa gniazd.
  • rozmnażanie – całokształt procesów związanych z przekazaniem materiału genetycznego oraz wytworzeniem nowego osobnika.
  • procesy następcze – opieka nad potomstwem.

Bibliografia Edytuj

  • Czesław Jura, Jerzy Klag: Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. T. 1, Podstawowe procesy rozmnażania i rozwoju osobniczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. ISBN 83-01-14462-9 (Tom 1).