Przywilej Piotrowy

(Przekierowano z Rozwód kościelny)

Przywilej Piotrowy – w Kościele katolickim prawo do rozwiązania małżeństwa, w którym przynajmniej jedna ze stron jest ochrzczona, a małżeństwo nie zostało skonsumowane (non consumatum). Udzielanie tego przywileju jest zarezerwowane wyłącznie dla Biskupa Rzymu.

Podstawą zastosowania tego przywileju jest uznanie przez katolików tzw. władzy kluczy. W myśl tego przeświadczenia papież, który ma być następcą Piotra Apostoła sprawuje władzę absolutną we wszystkim co dotyczy religii i Kościoła. Za przesłankę biblijną tego twierdzenia rzymski katolicyzm uważa scenę opisaną w Ewangelii Mateusza, według której Jezus miał władzę taką przekazać Piotrowi:

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie[1].

Kierując się tą zasadą Kodeks prawa kanonicznego określa przywilej rozwiązania małżeństwa sakramentalnego następująco:

Małżeństwo niedopełnione, zawarte przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może być ze słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała[2][3].

Szczegóły postępowania proceduralnego w Kościele łacińskim zawarte są w kan. 1697-1706 KPK[4]. W myśl tej procedury wniosek o rozwiązanie małżeństwa składa się na ręce biskupa diecezjalnego petenta. Biskup ten odpowiedzialny jest za przygotowanie procesu dowodowego. Oceny zgromadzonych dowodów dokonuje Stolica Apostolska natomiast wydanie wyroku w sprawie należy wyłącznie do osoby papieża. W poszczególnych katolickich Kościołach wschodnich normy proceduralne mogą się od siebie różnić jednak zawsze wydanie wyroku zastrzeżone jest wyłącznie dla papieża[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Mt 16,19 w przekładach Biblii.
  2. Kodeks prawa kanonicznego (kan. 1142). [dostęp 2011-06-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-22)].
  3. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich (kan. 862). [dostęp 2014-05-21].
  4. Kodeks prawa kanonicznego (kan. 1697 - 1706 ). [dostęp 2011-06-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-07)].
  5. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich (kan. 1384 wraz z przypisami). [dostęp 2014-05-21].