Rząd Siarhieja Sidorskiego

Rząd Siarhieja Sidorskiego – urzędująca do 28 grudnia 2010 roku Rada Ministrów Republiki Białorusi (dalej: Rada Ministrów). Na podstawie z art. 106 Konstytucji Republiki Białorusi i zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1998 roku o Radzie Ministrów Republiki Białorusi, w dniu 19 grudnia 2003 roku Prezydent Republiki Białoruś (dalej: Prezydent), po uzyskaniu zgody Izby Reprezentantów Republiki Białorusi, wyrażonej postanowieniem nr 877-П2/VII[1], wyznaczył ukazem nr 564 Siarhieja Sidorskiego na Prezesa Rady Ministrów Republiki Białorusi (dalej: Prezes Rady Ministrów)[2].

Mianowanie i odwoływanie Prezesa Rady Ministrów, jego Zastępców oraz ministrów należy do wyłącznych kompetencji Prezydenta. Prezydent nie wydaje jednego aktu prawnego o powołaniu Rady Ministrów, ograniczając się do przeprowadzania zmian w składzie Rady Ministrów. Dokonuje ich w formie wydania ukazów, każdorazowo dotyczących odwołania lub powołania jednego ministra. Stąd skład Rady Ministrów regulowany jest wieloma ukazami prezydenckimi.

Skład Rady Ministrów

edytuj

Dane na 28 marca 2009 roku. Skład Rady Ministrów za jej stroną oficjalną. Nazwiska podano w kolejności odzwierciedlającej kolejność zastosowaną na tamtej stronie. Ona z kolei wynika z przedstawienia osobno Prezesa i Zastępców Rady Ministrów oraz – nazw ministerstw w kolejności alfabetycznej (w języku rosyjskim, domyślnym tej strony). Nazwiska w wersji białoruskiej, w nawiasach przedstawiono ich rosyjskie wersje.

  • Siarhiej Sidorski (Siergiej Siergiejewicz Sidorski) – Prezes Rady Ministrów
  • Uładzimir Siemaszka (Władimir Ilicz Siemaszko) – Pierwszy Zastępca Prezesa Rady Ministrów
  • Iwan Bambiza (Iwan Michajłowicz Bambiza) – Zastępca Prezesa Rady Ministrów
  • Wiktar Bura (Wiktor Pawłowicz Buria) – Zastępca Prezesa Rady Ministrów
  • Andriej Kobiakow (Andriej Władimirowicz Kobiakow) – Zastępca Prezesa Rady Ministrów

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj