Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany - osoba pełniąca samodzielną funkcję w budownictwie, polegającą na wykonywaniu ekspertyz (opinii) technicznych w ściśle określonym zakresie tematycznym, zapewniającym ich niekwestionowaną miarodajność. Funkcję rzeczoznawcy budowlanego wprowadziła ustawa Prawo budowlane z 1994 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Strzałka J. : Uprawnienia zawodowe dla energetyków: rodzaje uprawnień i zasady ich uzyskiwania : krok po kroku do egzaminu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, ISBN 978-83-204-3525-2.