Sąd Najwyższy (Afganistan)

sąd najwyższej instancji w Afganistanie

Sąd Najwyższy (Paszto: ستره محكمه) – sąd najwyższej instancji w Afganistanie. Mieści się w Kabulu[1].

Sąd Najwyższy
ستره محكمه
Obszar właściwości

Afganistan

Podstawa prawna

Konstytucja Afganistanu

Instancja wyższa wobec

Sąd Apelacyjny

Organizacja wewnętrzna
Skład

9 sędziów (w tym prezes) mianowanych przez prezydenta

Przewodniczy

prezes Sądu Najwyższego mianowany przez prezydenta

Funkcjonowanie
Okres funkcjonowania

od 2004

Siedziba

Massoud Square, Kabul

Język urzędowy

Paszto

Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

HistoriaEdytuj

Jego powstanie było postulowane przez Porozumienia z Bonn z 2001[2]. Powstał na mocy Konstytucji z dnia 26 stycznia 2004, jako najwyższy organ władzy sądowniczej w Afganistanie[3].

CzłonkowieEdytuj

W skład sądu wchodzi 9 sędziów, wybieranych przez Prezydenta i akceptowanych później przez Izbę Ludową. Spośród nich, Prezydent wybiera również Prezesa Sądu Najwyższego[4].

Zgodnie z artykułem 50 i 118 Konstytucji, sędziowie są wybierani jak następuje: trzech na 4 letnią kadencję, trzech na 7 letnią kadencję, oraz trzech na 10 letnią kadencję. Żaden z sędziów nie może zostać wybrany ponownie na drugą kadencję, ani nie może jej skończyć przedwcześnie, oprócz przypadku, w którym jest mowa w artykule 127 konstytucji[4], dotyczy on sytuacji, w której ponad 1/3 członków Izby Ludowej podejrzewa któregokolwiek z członków sądu o popełnienie czynu zabronionego i żąda wytoczenia sprawy przeciwko danej osobie, a 2/3 Izby poprze owe oskarżenia.

Od 27 stycznia 2015 na stanowisku Prezesa Sądu Najwyższego zasiada Sayed Yousef Halim[5].

KompetencjeEdytuj

Afganistan
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Afganistanu

Wikiprojekt Polityka

W razie odwołania od wyroku sądu niższej instancji, sąd najwyższy przegląda wszystkie dowody w danej sprawie i wydaje ostateczny wyrok. Może on także przenieść daną sprawę do innego sądu na prośbę Prokuratora Generalnego lub jednej ze stron, biorących udział w rozprawie. W kompetencjach sądu najwyższego leży również podejmowanie decyzji o ekstradycji własnych obywateli z terenów obcych państw, a także obywateli innych państw, którzy dokonali przestępstwa na terenie Afganistanu, oraz klaryfikacja i uzasadnienie wyroków sądów niższych instancji, aby utrzymać jednolity system sądownictwa[6].

Sędziowie sądów niższych instancji są wybierani po zaproponowaniu ich kandydatur przez sąd najwyższy, a następnie zaakceptowaniu ich przez Prezydenta. Sąd najwyższy prowadzi także rozprawy związane z przenoszeniem, promocją i karaniem sędziów sądów niższych instancji[7].

Zasady działaniaEdytuj

Rozprawy sądowe są otwarte i dostępne dla każdego obywatela, jednak sądy mają też prawo podjąć decyzję o utajnieniu rozprawy. Wszystkie wyroki muszą być uzasadniane i wchodzą w życie natychmiastowo, oprócz przypadków kary śmierci, które muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Prezydenta[8].

Jeśli artykuły konstytucji nie obejmują kwestii związanych z daną sprawą sądową, sąd najwyższy powinien postępować zgodnie z prawem Hanafitów i nie wykraczając poza prawa ustanowione przez konstytucję, orzec w sposób najbardziej sprzyjający utrzymaniu sprawiedliwości w państwie[9]. W sprawach dotyczących kwestii personalnych wyznawców Szyizmu, prawo Szyitów powinno być zastosowane, biorąc pod uwagę granice ustanowione przez konstytucję[10].

W sądzie najwyższym znajduje się 9 oddziałów zajmujących się kolejno kwestiami: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa kryminalnego, bezpieczeństwa publicznego, zbrodni wojennych, dobrobytu społeczeństwa, przypadków przemocy wobec kobiet i przestępczości nieletnich[6].

PrzypisyEdytuj

  1. Supreme Court Of Afghanistan, Supreme Court Of Afghanistan [dostęp 2020-11-23].
  2. Beata Górska-Winter, Afgańskie siły zbrojne w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa po 2001 roku, 2015, s. 26, 247, 241, 260 [dostęp 2020-11-23].
  3. Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, 26 stycznia 2004, Rozdział 7, artykuł 116 [dostęp 2020-11-23].
  4. a b Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, 26 stycznia 2004, Rozdział 7, artykuł 117 [dostęp 2020-11-23].
  5. Biography of Head of the Supreme Court, supremecourt.gov.af [dostęp 2020-11-23].
  6. a b History of Supreme Court, supremecourt.gov.af [dostęp 2020-11-23].
  7. Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, 26 stycznia 2004, Rozdział 7, artykuły 132 i 133 [dostęp 2020-11-23].
  8. Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, 26 stycznia 2004, Rozdział 7, artykuły 128 i 129 [dostęp 2020-11-23].
  9. Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, 26 stycznia 2004, Rozdział 7, artykuł 130 [dostęp 2020-11-23].
  10. Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, 26 stycznia 2004, Rozdział 7, artykuł 131 [dostęp 2020-11-23].