Sławomir Godek

polski prawnik

Sławomir Godek – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, historyk prawa, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.

Sławomir Godek
Kraj działania  Polska
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo rzymskie
Doktorat 2002 – prawo
UW
Habilitacja 2014 – prawo
UW
adiunkt UKSW

ŻyciorysEdytuj

W 2002 na podstawie napisanej pod kierunkiem Jana Zabłockiego rozprawy pt. Prawo rzymskie w III Statucie Litewskim (1588) otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo rzymskie. Tam też w 2014 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. III Statut litewski w dobie porozbiorowej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: historia prawa[1].

Został adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie objął stanowisko kierownika Katedry Historii Ustroju i Prawa w Polsce. Był wykładowcą Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Dr hab. Sławomir Godek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-11-18].