Sagum – rodzaj ciepłego płaszcza używanego przez Rzymian.

Wojownik galijski w sagum, trzymający tarczę, rzeźba z I wieku p.n.e.

Po podbiciu Galii przez Rzymian był to jeden z głównych galijskich artykułów eksportowych. Rzemieślnika zajmującego się produkcją tego odzienia określano mianem sagarius.