Sejm bielski 1564

Sejm bielski 1564sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego w Bielsku, na którym król Zygmunt II August 1 lipca 1564 roku wydał przywilej bielski. Był pierwszym ze zjazdów, regulujących przemiany ustrojowe Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zwołany w czasie trwania wojny litewsko-moskiewskiej 1558-1570. Uczestniczyli w nim panowie rady, starostowie, dzierżawcy, ciwunowie, chorążowie, posłowie z powiatów, szlachta i przedstawiciele Wilna.

Przywilej bielski zrównał prawne wszystkich obywateli, poddając ich jednolitemu systemowi sądowemu (z zachowaniem wagi prawa polskiego na Podlasiu). Król zgodził się na powoływanie wzorem koronnych sądów ziemskich i grodzkich, te pierwsze, pochodzące z wyborów samej szlachty w powiatach miały załatwiać sprawy sporne.

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej 1569-1763, Warszawa 2002, s. 45-46.
  • Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя, t. II, Mińsk 2007, s. 310.