Seminarium

strona ujednoznaczniająca
  • seminarium – forma zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych dla studentów ostatnich lat przygotowująca do pisania prac dyplomowych
  • seminarium duchowne – szkoła kształcąca duchownych (średnia albo wyższa)
  • seminarium nauczycielskie – szkoły zawodowe, zakłady kształcenia nauczycieli