Sewarchan (chagan) protobułgarski, władający przypuszczalnie w latach 738753.

Sewar
chan Bułgarii
Okres

od 725
do 740

Poprzednik

Nieznany władca
prawd. Kormesij

Następca

Kormisosz

Dane biograficzne
Dynastia

Dulo

Jedyne informacje na jego temat pochodzą z imiennika chanów bułgarskich, średniowiecznego dokumentu, zestawiającego listę bułgarskich władców od najdawniejszych czasów. Sewar został w nim opisany jako pochodzący z arystokratycznego rodu Dulo. Przypuszcza się, iż prawdopodobnie był wnukiem chana Asparucha. Według dokumentu władał przez 15 lat. W zależności od przyjętej metody obliczeń historycy proponują różną datację jego panowania: T. Wasilewski i D. Lang: 725-740, G. Ostrogoski: 725-739, W. Złatarski: 724-739, I. Wenedikow: 722-738, M. Moskow: 721-737; najbardziej oryginalną datację proponują historycy J. Andrejew, I. Łazarow i P. Pawłow, którzy skracają okres panowania następcy Sewara – Kormisosza do 3 lat, co powoduje przesunięcie panowania Sewara na lata 738-753.

Rządy Sewara prawdopodobnie były bardzo spokojne, jako że kroniki bizantyjskie nie opisują żadnych wydarzeń na północnej granicy Cesarstwa w tamtym okresie. Jest bardzo prawdopodobne, że gdyby jakiekolwiek wydarzenia czy konflikty miały podówczas miejsce, zostałyby odnotowane w zapisach bizantyjskich.

Sewar był ostatnim władcą z rodu Dulo. Nie wiemy czy zmiana dynastii była wynikiem bezpotomności Sewara, czy efektem pierwszego z częstych w połowie VIII wieku w Bułgarii przewrotów politycznych.

Bibliografia edytuj