Sieć trakcyjna

System dostarczania energii elektrycznej do pojazdów z silnikami elektrycznymi

Sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi.

Przewody sieci trakcyjnej zawieszone nad polskimi torami
Sieć trakcyjna przeznaczona dla trolejbusów w Lublinie

Sieć trakcyjna obejmuje sieć jezdną i sieć powrotną[1]. Sieć jezdna służąca bezpośredniemu doprowadzeniu energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego za pośrednictwem odbieraków prądu składa się z zespołu przewodów wraz z osprzętem sieciowym i konstrukcji wsporczych, a sieć powrotna składa się z szyn toru kolejowego oraz ich połączeń elektrycznych przewodzących prąd trakcyjny[2].

Do urządzeń trakcyjnych zaliczamy:

Najczęściej w sieć trakcyjną wyposażone są systemy transportowe oparte na kolei, tramwaju lub trolejbusie.

Istnieje wiele sposobów zawieszania przewodu jezdnego, które mają na celu zapewnienie jak najlepszej współpracy z odbierakiem prądu. Ma to szczególne znaczenie w kolejach dużych prędkości, w których współpraca odbieraka z siecią jest szczególnie trudna.

Najprostszą konstrukcją sieci jest sieć składająca się tylko z jednego przewodu, rozwieszonego na odpowiedniej wysokości wzdłuż toru kolejowego. Sieć dwuprzewodowa stosowana jest do zasilania trolejbusów – budowę jej komplikują urządzenia do prowadzenia odbieraków (zwrotnice, zjazdówki, krzyżownice) oraz konieczność zapewnienia izolacji międzyprzewodowej.

Historycznie sieci dwuprzewodowej używano także do zasilania lokomotyw elektrycznych wyposażonych w silniki trójfazowe bez przetwornic (Szwajcaria, Włochy). Trwają prace badawcze i doświadczalne nad zastosowaniem sieci dwuprzewodowej do zasilania ciężarówek wyposażonych w napęd hybrydowy[3][4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. trakcyjna sieć, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-12-30].
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 151, poz. 987, Dział III, Rozdział 10).
  3. Exciting electrification. Scania Group. [dostęp 2015-05-16]. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
  4. Pierwsza elektryczna autostrada Siemensa w USA. Siemens, 2014-09-04. [dostęp 2015-05-16]. (pol.).

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj