Silnik wodny – jest to rodzaj hydraulicznego silnika przetwarzającego energię wody płynącej na pracę mechaniczną. Silniki wodne dzielą się na: koła wodne, turbiny wodne, silniki wodne wyporowe.

Źródło

  • Leksykon naukowo-techniczny z suplementem, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa, 1989 ISBN 83-204-0969-1