Otwórz menu główne

Skala Antoniadiego – pięciostopniowa skala opisująca przejrzystość nieba, zaproponowana przez astronoma francuskiego (pochodzenia greckiego) Eugeniosa Antoniadiego, używana często przez astronomów-amatorów.

Kolejne punkty skali to:

  • AI – doskonała stabilność atmosfery (tzw. seeing),
  • AII – niewielkie falowania obrazu z kilkusekundowymi okresami doskonałej widoczności,
  • AIII – średnio dobra stabilność obrazu, z dostrzegalnymi ruchami powietrza,
  • AIV – marny seeing, utrudniający obserwacje,
  • AV – fatalna turbulencja obrazu, nie pozwalająca na prowadzenie sensownych obserwacji.