Slawistyczny alfabet fonetyczny

Slawistyczny alfabet fonetyczny – system transkrypcji fonetycznej przystosowany do zapisu głosek języków słowiańskich (w tym także języka polskiego). W odróżnieniu od międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) uwzględnia zapis spółgłosek zwarto-szczelinowych w postaci osobnych znaków.

Dwie główne zasady alfabetu[1]:

  • jedna głoska zapisywana jest pod postacią jednej litery,
  • taka sama głoska jest zawsze zapisywana w ten sam sposób.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Henryk Wróbel: Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.

Linki zewnętrzne edytuj