Slupy typu Flower – typ angielskich slupów z okresu I wojny światowej zbudowanych w ramach tzw. Emergency War Programme, okręty typu Flower nazywane były popularnie cabbage class (kapuściane) lub herbaceous borders (ziołowe), wszystkie nazwy okrętów w tych klasach to nazwy kwiatów, na typ Flower (kwiat) składało się pięć podtypów,

Slupy typu Flower
ilustracja
Kraj budowy

 Wielka Brytania

Użytkownicy

 Wielka Brytania

Stocznia

Swan Hunter & Wigham Richardson

Wejście do służby

1915

Zbudowane okręty

112

Dane taktyczno-techniczne
HMS "Bryony" typu Anchusa upodobniony do statku handlowego jako statek-pułapka.