Otwórz menu główne

Socjologia farmaceutyków – dział socjologii analizujący społeczne uwarunkowania związane z konsumpcją leków. Jest bezpośrednio powiązany z socjologią medycyny.

Terminu socjologia farmaceutyków, a dokładniej pojęcia „interpelacyjna socjologia farmaceutyków” (ang. interpellative sociology of pharmaceuticals) użył po raz pierwszy brytyjski socjolog John Abraham, w tekście napisanym z Courtney Davis w 2007 roku[1]. Wskazał w nim na rolę socjologii w ocenie regulacji, które obowiązują przemysł farmaceutyczny. W tym samym roku Abraham wprowadził do socjologii pojęcie farmaceutykalizacji (ang. pharmaceuticalization)[2] na określenie procesu, „w którym kondycja społeczna, behawioralna lub fizyczna człowieka jest traktowana przez lekarzy i pacjentów jako wymagająca terapii przy pomocy farmaceutyków”[3].

Socjologia farmaceutyków zajmuje się jednak nie tylko procesami farmaceutykalizacji. Interesujące jest dla niej także bezpośrednio z nią powiązane zjawisko medykalizacji. Ważne są dla niej także analizy regulacji prawnych związanych z lekami, bowiem mają one swoje społeczne konsekwencje. Interesuje się również marketingiem farmaceutycznym jako narzędziem służącym do wywarcia wpływu na społeczeństwo, lekarzy, farmaceutów odnośnie ich decyzji związanych z zażywaniem, przepisywaniem, polecaniem leków. Bada również zjawiska związane z konsumpcją farmaceutyków oraz zajmuje się oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi rozwoju leków[4].

PrzypisyEdytuj

  1. John Abraham, Courtny Davis. interpellative sociology of pharmaceuticals: Problems and challenges for innovation and regulation in the 21st century. . DOI: https://doi.org/10.1080/09537320701281607. 
  2. Jonathan Gabe, Simon Wiliams. Pharmaceuticals and society: power, promises and prospects. „Social Science & Medicine”. DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.02.031. 
  3. John Abraham. Pharmaceuticalization of society in context: theoretical, empirical and health dimensions. „Sociology”, s. 604, 2010. DOI: 10.1177/0038038510369368. 
  4. Simon Wiliams, Jonathan Gabe. The sociology of pharmaceuticals: progress and prospects. „Sociology of Health & Illness”, 2008. DOI: 10.1111/j.1467-9566.2008.01123.x..