Małżeństwo osób tej samej płci w Kolumbii – Inne języki