Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego – Inne języki