Société Générale: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 8807 bajtów ,  11 lat temu
kat. "logo i marka" wartości" "Kultura organizacji" "Strategia" "Społeczna odpowiedzialność" "Konkurencja"
m (robot dodaje: br:Société Générale)
(kat. "logo i marka" wartości" "Kultura organizacji" "Strategia" "Społeczna odpowiedzialność" "Konkurencja")
Société Générale posiada silną pozycję na rynku bankowym w byłych koloniach francuskich, jest większościowym akcjonariuszem banku tunezyjskiego [[Union International de Banque]] i marokańskiego [[Eqdom]].
Bank SSB Bank w [[Ghana|Ghanie]] grupa kontroluje w 51%, a grecki Geniki Bank w 50%.
 
 
== Grupa Société Générale ==
 
Na czele banku od 1997 r. roku stoi Daniel Bouton.
 
== Logo i marka ==
Na początku powstania Société Générale szyld zawieszony nad wejściem do banku zawierał napis „SOCIETE GENERAL pour favoriser le developpement du commerce et de l’industrie en France”.
Pierwsze pojawienie się liter SG w szyldach banków sięga lat 1878-1889. Od 1864 do 1943 roku marka Société Générale nie rozwijała się, wciąż pozostawała klasyczna i nietykalna. Począwszy od 1943 roku wprowadzany i utrzymywany jest nowy rodzaj grafiki, który był zdecydowanie bardziej współczesny. Ale to dopiero od 1954 roku, kiedy to SG charakteryzuje się wielkim rozwojem sieci (ponad 1200 punktów sprzedaży nowo-otwartych), pojawia się napis „Société Générale” z bardzo zróźnicowaną typografią, nie zważając na harmonijność.
W 1969 roku Société Générale tworzy swoje pierwsze prawdziwe logo w kształcie odwróconej spirali zamkniętej w kole, w kolorach ciemny brąz oraz beż, które zostało zaprojektowane przez grafika Noel’a Pasquier. W roku 1983 zostają zmienione kolory tego logo na czerwony i kość słoniową. Jednakże w 1986 roku logo Pasquier’a zostaje oficjalnie porzucone na rzecz nowego logo, które po ostatniej reprywatyzacji banku ma stworzyć nowy wizualny wizerunek Société Générale.
W 1989 roku SG wybiera sobie logo, które będzie miało silny wydźwięk dzięki swojej formie, kolorystyce i nazwie Société Générale. Dlatego też ostatecznie logo będzie złożone z:
- kwadratu, który swoją czystą formą ma wyrażać równowagę, siłę, solidność i dokładność.
- kolory czarny i czerwony są bardzo silne; są tez przeciwstawne: czerwony jest żywy i wzmacniający, a czarny jest ostry i prosty. Ta opozycja jest regulowana i łagodzona przez kolor biały, który jest błyszczący i spokojny, tworzący punkt perspektyw i otwartości;
- Co do samej nazwy „Societe General”, oryginalna typografia rozciągnięta wszerz ma świadczyć o elastyczności i możliwościach adaptacyjnych banku. Nazwa Societe Generale ma symbolizować tradycję (czarny na czerwonym) oraz ewolucję w swojej mobilności(biały na czarnym). Słowo Generale jest bardziej zaakcentowane niż Societe w celu umocnienia pozycji leadera a zarazem uosobienia zróźnicowania aktywności przedsiębiorstwa oraz pokazania otwartości na świat zewnętrzny.
 
== Wartości ==
Swój sukces zawdzięcza trzem podstawowym wartościom, jakimi się kieruje, tj :
- profesjonalizm – który jest dostrzegany i doceniany przez klientów obdarzających bank zaufaniem, a także umacniany dzięki rozwojowi know-how oraz wymianie doświadczeń;
- praca zespołowa – która jest ich siłą, ponieważ słuchając oraz rozmawiając potrafią wyciągnąć korzyści z różnych analiz, kultywować zróźnicowanie talentów i kultur wewnątrz grupy by być jeszcze doskonalszym w zespole;
- innowacja – z każdym dniem starają się zmieniać swoje środowiska, narzędzia pracy itp antycypując potrzeby swoich klientów odkrywając nowe produkty oraz usługi.
 
== Kultura organizacji ==
Podążając za swoją strategią wzrostu i internacjonalizacji, grupa Société Générale liczyła pod koniec 2007 roku blisko 135 000 pracowników, pracujących w 82 krajach. W tym środowisku ciągle bardzo zróźnicowanym, który skupia zawody, profile i różne kultury, administracja human ressources ma za cel utrzymanie swoich podstawowych założeń:
- towarzyszyć rozwojowi i dywersyfikacji swoich zawodów;
- wzmocnić swoja atrakcyjność, aby przyciągać, integrować talenty oraz spowodować być pozostały w firmie;
- uznawać oraz dowartościowywać zróźnicowanie i dynamikę współpracowników;
- faworyzować spójność poprzez współdzielenie wspólnych wartości;
- kłaść naciski na kierowanie i rozwój personelu, faworyzując działania towarzyszenia oraz integracji w przestrzeni międzynarodowej.
 
== Strategia ==
W strategii Société Générale można wyróżnić trzy główne priorytety :
 
1) Wzrost długoterminowy:
Wybór najlepszych opcji geograficznych i obszarów dla wzrostu długoterminowego.
Świadoma fundamentalnych ewolucji światowej ekonomii, Société Générale pragnie umocnić swoje pozycje w strefach i na obszarach mających najlepsze perspektywy wzrostowe patrząc długookresowo. SG zamierza dążyć do tego poprzez transfer umiejętności (wśród projektów dotychczas przedsięwziętych: Bank detaliczny w Rosji oraz Bank finansowania i inwestycji w Azji), poprzez partnerstwa (np. Zarządzanie aktywami) lub poprzez różne nabytki jeśli wystąpiły by dogodności odpowiadające kryteriom tworzenia wartości.
 
2) Wydajność operacyjna
Ciągłe ponawianie wysiłków mających na celu poprawę wydajności operacyjnej.
Równolegle do inicjatyw rozwojowych, uwaga całości Grupy pozostanie skupiona na odpowiednim zarządzaniu generalnymi kosztami tak i jak na identyfikacji i mobilizacji zysków z produktywności.
 
3) Równowaga Grupy
Utrzymanie portfela obszarów działalności i profilu ryzyka w stanie równowagi.
Wprowadzone zmiany w równowadze rozpoczęte pod koniec lat 90-tych, które przyczyniły się do zmniejszenia nakładów własnych przeznaczonych na Bank finansowania i inwestycji, wypuścił swoje owoce.
W przyszłości, Société Générale zamierza podążać za rozwojem swoich zróźnicowanych działalności, dzięki równoważeniu pomocy otrzymywanej z Sieci detalicznej Francji, z Banku finansowania i Inwestycji, oraz dzięki wzrostom osiąganym przez Usługi finansowe, Sieci detaliczne za granicą oraz działalnościom Administracyjnym w szerokim znaczeniu
Ta równowaga portfela działalności i profilu ryzyka pozwoli Groupie Société Générale zagwarantować wzrost i rentowność.
 
== Społeczna odpowiedzialność ==
 
Odpowiedzialność Grupy Société Générale opiera się na pięciu fundamentach podstawach, które są nieustannie umacniane:
- poprawa jakości skupiona na kliencie;
- praktyka rządzenia przedsiębiorstwem docierającego się, troskliwego by mogło ewoluować w odpowiednim rytmie wedle wymagań społeczeństwa;
- bezustanne ulepszanie umięjętności radzenia sobie z ryzykiem i procesami wewnętrznej kontroli;
- zamierzone cele deontologiczne szczególnie obszerne;
- kultura innowacyjna i proces innowacyjny który ma na celu przyłączenie każdego kolaboratora do mających nastąpić zmian.
 
Société Générale prowadzi swój rozwój w taki sposób być respektowane były fundamentalne prawa człowieka oraz społeczeństwa. Z tego też względu czuwa nad respektowaniem obowiązków przewidzianych przez prawo o Nowych rozporządzeniach ekonomicznych (NRE), w którym miedzy innymi w artykule 116 stanowiący o tym, ze przedsiębiorstwa notowane mają obowiązek informowania o tym w jaki sposób biorą odpowiedzialność zarówno socjalną jak środowiskową w wyniku swojej działalności. SG zobowiązało się również do przestrzegania Głównych założeń OCDE dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Société Générale Asset Management podpisało w 2006 roku „les Principes de l’investissement socialement responsable (PRI- Zasady społecznie odpowiedzialnego inwestowania).
Société Générale postawiło sobie za cel bycie w czołówce europejskich zakładów finansowych w dziedzinie odpowiedzialności społecznej oraz środowiskowej.
 
Natomiast wynagrodzenie przywódcy Societe Generale reprezentuje ok. 520 średnich wynagrodzeń we Francji , co uniemozliwia Societe Generale otrzymanie certyfikatu « solidarnego przedsiębiorstwa » .
 
== Konkurencja ==
Główni konkurenci Société Générale to:
 
BNP Paribas jest grupą kapitałowa oraz bankiem francuskim powstałym w 2000 roku z połączenia banków Banque Nationale de Paris (BNP) i Paribas. Jest to największy bank strefy euro pod względem kapitalizacji giełdowej.
 
Crédit Agricole SA (CASA) największy pod względem ilości klientów bank detaliczny we Francji. Celem powstania banku była obsługa finansów francuskich rolników.
HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) – jeden z największych holdingów finansowych na świecie. Jego siedziba znajduje się w Londynie. Posiada 10.000 filii w 76 krajach;
Crédit mutuel drugi bank detaliczny we Francji ;
 
LCL, wcześniej Crédit lyonnais, jest francuskim bankiem powstałym w Lyon w 1863 roku. Posiada około 1925 agencji (gdzie 50% znajduje się w aglomeracjach powyżej 200 000 mieszkańców), 6 milionów klientów indywidualnych oraz 22200 kolaboratorów pod koniec 2007;
 
Grupa Banque Populaire posiada 9 400 000 klientów i ponad 3 370 oddziałów, zajmuje czwarte miejsce pod względem sieci bankowej we Francji;
 
Groupe Caisse d’Epargne – francuska grupa bankowa posiadająca ponad 4700 filii na całym świecie.
 
 
 
 
{{CAC 40}}