Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: Różnice pomiędzy wersjami

Przeredagowanie i uaktualnienie opisu uczelni i poszczególnych zakładek, dołożenie nowych zakładek poświęconych współpracy i Erasmusowi
(zmiana Dziekana Wydziału Nauk Technicznych oraz dodanie prodziekana wydziału humanistyczno-społecznego)
(Przeredagowanie i uaktualnienie opisu uczelni i poszczególnych zakładek, dołożenie nowych zakładek poświęconych współpracy i Erasmusowi)
}}
[[Plik:Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.jpg|thumb|290px|Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach]]
'''Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP)''' – niepubliczna [[szkoła wyższa]] z siedzibą w [[Katowice|Katowicach]] przy [[Ulica Bankowa w Katowicach|ul. Bankowej]] 8. Uczelnia jest największą w kraju placówką kształcącą specjalistów ds. [[BHP]]. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest wpisana w rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzony przez [[Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]], pod nr 233 z dnia 28.02.2002 r.
 
Wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych MNiSW dnia 28 lutego 2002 r. pod nr 233.<br />
 
Uczelnia jest pierwszą w kraju, która rozpoczęła autonomiczne kształcenie inżynierów BHP. Aktualnie rozszerzona oferta dydaktyczna dotyczy kształcenia w obszarze bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego.
Działalność WSZOP obejmuje również kierunki studiów, studia podyplomowe i badania naukowe na temat zarządzania z uwzględnieniem kontekstów psychologicznych i kulturowych, kulturoznawstwa w aspekcie kształcenia aktywnego obserwatora i moderatora życia kulturalnego oraz języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie.
Misją uczelni jest kształcenie liderów humanizacji pracy w relacjach człowiek-praca-środowisko przy zachowaniu postaw kultury i bezpieczeństwa.
 
== Władze uczelni ==
prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Mniszek
 
* '''Dziekan WydziałuWydział Nauk Technicznych'''
* Dziekan: dr inż. Danuta Zwolińska
* Prodziekan: dr inż. Maciej Puchała
 
* '''Dziekan WydziałuWydział Humanistyczno-SpołecznegoSpołeczny'''
* '''Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych'''
* Dziekan: dr Wojciech Śmieja
dr inż. Maciej Puchała
* Prodziekan: dr Robert Socha
 
* '''Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego'''
dr Wojciech Śmieja
 
* '''Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego'''
dr Robert Socha
 
* '''Kanclerz'''
Uczelnia prowadzi studia na następujących kierunkach i specjalnościach:
 
=== Zarządzanie i inżynieria produkcji – Studiastudia inżynierskie I stopniai -II dyplom inżynierastopnia ===
* [[Bezpieczeństwo i higiena pracy]]
* [[Bezpieczeństwo w budownictwie]]
* [[Czyste technologia węglowe]]
* [[Logistyka w przemyśle i handlu]]
 
=== Zarządzanie i inżynieria produkcji – Studia II stopnia - dyplom magistra ===
* Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
* Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
* [[Psychologia]] w biznesie
* Zarządzanie handlem i usługami
* Zarządzanie organizacjami służbyochrony zdrowia
* [[Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
 
* Zarządzanie kryzysowe<br />
 
== Studia podyplomowe ==
== Kierunki studiów podyplomowych ==
 
Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na następujących kierunkach:
* '''[[BHP]] i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem'''
* '''Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych'''
* '''Akademia Umiejętności Społecznych (Akademia Trenera WSZOP)'''
* '''Kurs Pedagogiczny Dla Nauczania Dorosłych'''
* '''Translatoryka Stosowana w Zakresie Języka Polskiego i Angielskiego'''
* '''Nowa jakość Zarządzania w Ochronie Zdrowia''' - studia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (studia dla kandydatów są bezpłatne).
 
== Współpraca ==
== Akademickie Biuro Karier ==
Zostało powołane do życia w 2004 roku. Pomaga studentom i absolwentom WSZOP w osiągnięciu sukcesu na rynku pracy.
Dla wielu młodych ludzi jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy.
 
* '''Główny Instytut Górnictwa w Katowicach''' – wspólnie z Wydziałem Nauk Technicznych WSZOP utworzono w 2012 roku Centrum Naukowe. Jego celem jest promocja nauki oraz realizacja badań z obszaru bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
ABK w ramach swoich działań oferuje:
* '''Université Paris 13 (UP-13)''' – umowa zawarta w 2009 roku w sprawie wspólnej realizacji studiów na kierunku Zarządzanie. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski - WSZOP oraz francuski – UP-13.
* doradztwo prawne z zakresu prawa pracy (porady prawne, seminaria, zajęcia wprowadzające w prawo pracy),
* '''Uniwersytet im. A. Nobla w Dniepropietrowsku''' – porozumienie o współpracy zawarte w 2011 r.
* warsztaty i szkolenia rozwijające umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy,
w sprawie realizacji badań naukowych, organizacji konferencji, publikacji, wymiany studentów.
porady psychologiczne wspomagające wybór kariery zawodowej,
* '''Uniwersytet w Uppsali''' – umowa zawarta w 2010 r. w sprawie implementacji programów nauczania
* porady dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych – CV, listu motywacyjnego,
z zakresu ochrony środowiska oraz kultury państw z obszaru morza bałtyckiego.
treningi aktywizujące poszukiwanie pracy – efektywna autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem,asertywność, komunikacja i podstawy negocjacji,
* indywidualne doradztwo w zakresie dalszego kształcenia – na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach,
* TARGI PRACY organizowane z udziałem renomowanych firm z Regionu Śląskiego.
 
== AZS WSZOPERASMUS ==
Celem działalności '''AZS WSZOP''' jest upowszechnianie i rozwój sportu, oraz integracja środowiska akademickiego w naszej Uczelni.
 
Od roku akademickiego 2012/13 studenci WSZOP mogą wyjechać na studia do jednego z sześciu państw. Nasi studenci wybrali już naukę w Turcji i Bułgarii. Proponujemy również zdobycie bezcennych doświadczeń dzięki współpracy z uczelniami w Estonii, Chorwacji, Portugalii oraz na Litwie.
W ramach Akademickiego Związku Sportowego WSZOP działają następujące sekcje sportowe:
 
'''Euroacademy Tallin, Estonia''' - Wiodąca uczelnia prywatna w stolicy Estonii, która kształci studentów w ramach pięciu wydziałów. Jej absolwentami są tłumacze, specjaliści w zakresie ochrony środowiska i stosunków międzynarodowych oraz projektanci. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii.
* '''Piłka nożna'''
* '''Siatkówka'''
* '''Pływanie'''
* '''Joga'''
* '''Samoobrona kobiet i mężczyzn'''
 
'''Vilnius Co-operative College Wilno, Litwa''' - Uczelnia, realizując politykę internacjonalizacji, oferuje studentom z wielu krajów nowoczesną dydaktykę w zakresie przedmiotów związanych z zarządzaniem i administracją. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania.
Zajęcia sportowe dla studentów odbywają się w obiektach własnych uczelni oraz na pływalni AWF Katowice.
 
'''Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU), Wilno, Litwa''' - Ten prestiżowy litewski uniwersytet kształci studentów na kierunkach technicznych w ramach wydziałów takich jak inżynieria środowiska, lotnictwo, architektura, elektronika, mechanika, budownictwo, transport oraz zarządzanie. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii.
== Samorząd studencki ==
* Przewodniczący: Katarzyna Rzepka
 
'''University of Applied Science, Velika Gorica, Chorwacja''' - Położony w pobliżu Zagrzebia Uniwersytet Nauk Stosowanych kształci specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego, zaawansowanych technologii, informatyki oraz logistyki. Umowa podpisana w zakresie zarządzania kryzysowego.
* Zastępca Przewodniczącego: Zbyszek Krukowski
 
'''Yeni Yuzyil Universitesi, Istambuł, Turcja''' - Położony w Istambule prywatny uniwersytet został założony w 2009 roku. Obecnie kształci studentów w ramach 13 programów na 8 wydziałach. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania.
* Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych: Krzysztof Pogorzelski
 
'''Uniwersytet Plodviv Paisii Hilendarski, Plodviv, Bułgaria''' - Położony w drugim co do wielkości mieście w Bułgarii uniwersytet Plovdiv kształci studentów na wielu kierunkach. Umowa podpisana w zakresie sprzedaży i zarządzania oraz nauk filologicznych.
* Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Nauk Technicznych: Adam Inn
 
'''Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugalia''' – Uniwersytet znajduje się u stóp Gór Gwieździstych i kształci zarówno humanistów jaki i inżynierów. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii.
 
== Akademickie Biuro Karier ==
ZostałoDziała powołanewe doWSZOP życia wod 2004 roku. Pomaga studentom i absolwentom WSZOP w osiągnięciu sukcesu na rynku pracy.
Dla wielu młodych ludzi jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy. ABK organizuje: porady prawne, porady psychologiczne, seminaria, zajęcia wprowadzające w prawo pracy, warsztaty i szkolenia oraz TARGI PRACY organizowane z udziałem najlepszych firm z Regionu Śląskiego.
 
== AZS WSZOP ==
 
Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska akademickiego poprzez upowszechnianie sportu. W swoich sekcjach gromadzi studentów i pracowników.
* Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Humanistyczno - Społecznego: Michał Mielnik
Organizuje mecze i zawody sportowe z innymi ośrodkami akademickimi. Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych uczelni oraz w AWF w Katowicach. Opiekunem AZS-u WSZOP jest mgr Tadeusz Wohn. W ramach Akademickiego Związku Sportowego WSZOP działają sekcje sportowe:
* '''PiłkaPiłki nożnanożnej'''
* '''SiatkówkaSiatkówki'''
* '''PływaniePływacka'''
* '''JogaJogi'''
* '''Karate i samoobrona'''
* '''Szachy'''
* '''Tenis stołowy'''
 
== Linki zewnętrzne ==
Anonimowy użytkownik