Urząd Dozoru Technicznego: Różnice pomiędzy wersjami

stylistyka
(dodanie zdjęcia)
(stylistyka)
Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 nr0 poz.1468) wydane na podstawie art.5 ust.2 Ustawy o dozorze technicznym.
 
Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia tj.: urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, urządzenia transportu bliskiego, dźwigniki, przenośniki kabinowe i krzesełkowe<br />
- urządzenia ciśnieniowe
- zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących
- zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
- urządzenia transportu bliskiego
- dźwigniki
- przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 
'''Lokalizacja:'''<br />
 
== Linki zewnętrzne ==
* ''Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2000|numer=122|pozycja=1321}})
* http://www.udt.gov.pl - strona internetowa Urzędu Dozoru Technicznego
 
[[Kategoria:Polskie organizacje techniczne]]