Otwórz menu główne

Zmiany

Uaktualnienie wpisu z zeszłego roku.
|www = http://www.wsb.poznan.pl
}}
'''Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu''' – największa [[uczelnia niepubliczna]] w Wielkopolsce, kształcąca na kierunkach [[Nauki ekonomiczne|ekonomicznych]], [[pedagogika|pedagogicznych]] i [[Nauki humanistyczne|humanistycznych]], która założona została w [[Poznań|Poznaniu]], w 1994 roku .
 
Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu tworzą trzy wydziały:
 
== Historia uczelni ==
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej (TEB) w [[1994]] roku. W [[1999]] roku WSB w Poznaniu dołączyła do grona niepublicznych uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość, w roku [[2000]] otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing, a od roku [[2004]] oferuje również studia na kierunku Informatyka i Ekonometria. W kwietniu [[2005]] roku uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Stosunki Międzynarodowe, natomiast w roku [[2006]] utworzono nowy kierunek Administracja. Z inicjatywy WSB powstał w roku [[1998]] [[Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie|Wydział zamiejscowy w Chorzowie]]. Dalszy rozwój WSB to utworzenie drugiego już Wydziału Zamiejscowego. W [[2008]] roku powstał w Szczecinie [[Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie|Wydział Ekonomiczny WSB w Poznaniu]]. Rozpoczął on swoją działalność oferując [[studia I stopnia]] na 2 kierunkach (Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie).
 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zajmuje również czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych (Rankingi: "PerspektywPerspektywy" oraz, "RzeczpospolitejRzeczpospolita", ranking miesięcznikamiesięcznik "Home&Market", ranking tygodnikatygodnik "WPROST”) oraz raportach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia posiada także rekomendację Business Centre Club.
Od roku 2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Logistyka (studia licencjackie oraz studia inżynierskie). W roku 2013 wprowadziła do oferty 3 nowe kierunki – Bezpieczeństwo wewnętrzne, Informatyka (studia inżynierskie), Prawo w Biznesie (3 letnie studia licencjackie z dziedziny prawno-ekonomicznej). W dniu 11 kwietnia 2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zawarła porozumienie o włączeniu w swoje struktury Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania z dniem 1 października 2013 roku. Rozpoczął się proces łączenia obu uczelni, który zaowocował wprowadzeniem do oferty edukacyjnej WSB w Poznaniu nowego kierunku na studiach I oraz II stopnia – Turystyka i rekreacja.
 
W 2014 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu uzyskała prestiżową akredytację IACBE. '''Akredytacja IACBE '''jest swoistym certyfikatem jakości, potwierdzeniem spełnienia przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem. Akredytacja gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zajmuje również czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych (Rankingi "Perspektyw" oraz "Rzeczpospolitej", ranking miesięcznika "Home&Market", ranking tygodnika "WPROST”) oraz raportach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia posiada także rekomendację Business Centre Club.
 
== Władze ==
* [[Rektor]] – prof. dr hab. Józef Orczyk
* Rektor Senior - [[Władysław Balicki|prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki]]
* [[Prorektor]] – dr Piotr Dawidziak
* Kanclerz – mgr Rafał Kaszta
* Wicekanclerz <span>– dr Małgorzata Kluska-Nowicka</span>
* Zakład Informatyki.
 
== KształcenieOferta edukacyjna ==
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oferuje instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz studiów, szkoleń i kursów, także dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na trzynastu kierunkach I i II stopnia, prowadzonych w ramach wydziału głównego i dwóch wydziałów zamiejscowych.
 
'''WydziałW ofercie edukacyjnej Wydziału Finansów i Bankowości wznajdują Poznaniu'''się:
* [[Studia licencjackie|'''studia I stopnia''']] ('''licencjackie i inżynierskie''') na kierunkach:
** [[Administracja]]
** [[Bezpieczeństwo wewnętrzne]]
** [[Finanse]] i [[Rachunkowość]]
** [[Informatyka]] (studia inżynierskie)
** Inżynieria zarządzania
** [[Logistyka]] (licencjackie i inżynierskie)
** [[PrawoLogistyka]] w(studia Biznesieinżynierskie)
** [[Prawo]] w biznesie
** Prawo - jednolite studia magisterskie (kierunek w przygotowaniu)
** [[Stosunki międzynarodowe]]
** [[Turystyka]] i [[rekreacja]]
** [[Zarządzanie]]
* [[Studia uzupełniające magisterskie|'''studia II stopnia''']] ('''magisterskie uzupełniające''') na kierunkach:
** Finanse i Rachunkowość
** Turystyka i rekreacja
** Zarządzanie
 
'''Wydział Ekonomiczny w Szczecinie'''
* [[Studia licencjackie|studia I stopnia]] (licencjackie i inżynierskie):
** Bezpieczeństwo wewnętrzne
** Finanse i rachunkowość
** Logistyka (licencjackie i inżynierskie)
** Turystyka i rekreacja
** Zarządzanie
Dodatkowo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi:
* [[Studia uzupełniające magisterskie|studia II stopnia]] (magisterskie uzupełniające):
* studia podyplomowe
** Zarządzanie
* prestiżowe anglojęzyczne studia Executive Master of Business Administration
* polskojęzyczne studia Master of Business Administration
* szkolenia
* Uniwersytet Każdego Wieku, promujący ideę kształcenia ustawicznego
 
== Studia i praktyki za granicą ==
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi także studia podyplomowe (z zakresu m.in. administracja, ekologia, finanse i rachunkowość, IT, marketing, nieruchomości, pedagogika, rachunkowość, zarządzanie), studia MBA oraz Executive MBA, warsztaty, kursy językowe oraz szkolenia, a także zajęcia dla osób starszych w ramach Uniwersytetu Każdego Wieku.
 
== Studia za granicą ==
WSB w Poznaniu posiada umowy z 39 uczelniami zagranicznymi w ramach programu [[Wymiana studencka|wymiany studenckiej]] [[Socrates-Erasmus]], dzięki którym studenci WSB mogą starać się o zagraniczne wymiany. Studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować studia za granicą i praktyki przez okres od 3 miesięcy do nawet jednego roku akademickiego.
 
 
Każdego roku Dział Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu organizuje cykl seminariów obcojęzycznych w ramach programu LLP Erasmus. Seminaria prowadzone są głównie przez wykładowców z uczelni partnerskich Szkoły. Studenci, którzy uzyskają dwa certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w seminariach obcojęzycznych, mogą ubiegać się o zaliczenie jednego „przedmiotu do wyboru”.
 
== Działalność studencka ==
=== Koła naukowe ===
* Studenckie Koło Sztuki Menedżerskiej "Speak&Lead"
* Koło Rachunkowości i Finansów "Analitix"
* Giełdowe Koło Naukowe "Rookies"
* Koło Marketingowe "Pirrania"
* Koło Naukowe Informatyki Stosowanej "Innovation IT"
* Koło Naukowe Edukacji Finansowej „Makromaniacy”
 
=== Kluby studenckie ===
* Klub 7 Kontynentów
* Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 
=== Magazyn studencki ===
* Magazyn studencki "Żebyś Wiedział"
 
=== Organizacje międzyuczelniane ===
* Międzynarodowa organizacja [[AIESEC]]
* Międzynarodowa organizacja [[AEGEE]]
* Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menadżerów SKND
* Studenckie [[Forum Business Centre Club]]
 
=== Wydarzenia cykliczne ===
* akcje honorowego krwiodawstwa "Krew Bankiera"
* Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej INGRESO
* Festiwal Przedsiębiorczości
* Konkurs "Pokaż nam Język"
* Współorganizacja "Konkursu Wiedzy o Podatkach"
* Konferencja "Marketing Szkół Wyższych"
* Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych
 
== Współpraca z biznesem ==
Anonimowy użytkownik