Ustrój polityczny Francji: Różnice pomiędzy wersjami

(zmiany dotyczace regionów we Francji)
 
=== Rada Konstytucyjna ===
[[Rada Konstytucyjna]]|Rada Konstytucyjna (fr. ''Conseil Constitutionnel'') rozpatruje akty prawne i ocenia, czy są one zgodne z [[konstytucja|konstytucją]] oraz [[umowa międzynarodowa|traktatami międzynarodowymi]]. Wniosek o wszczęcie postępowania przed Radą Konstytucyjną mogą składać prezydent, przewodniczący Senatu (fr. ''président du Sénat''), przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (fr. ''président de l'Assemblée nationale''), premier, 60 senatorów lub 60 posłów.]] Jednocześnie za niekonstytucyjne trybunał może uznać przepisy sprzeczne z [[Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela|Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela]] (fr. ''Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen'') oraz [[Europejska Konwencja Praw Człowieka|Europejską Konwencją Praw Człowieka]].
 
Rada Konstytucyjna składa się z 9 członków, z czego 3 jest mianowanych przez prezydenta, 3 przez przewodniczącego Senatu i 3 przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Ponadto do zasiadania w radzie mają prawo byli prezydenci Francji. Charakterystyczne jest to, że członkowie rady nie muszą mieć wykształcenia prawniczego, jednak utrwalił się zwyczaj konstytucyjny, aby takie wykształcenie posiadali.
Anonimowy użytkownik