Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2001 – Inne języki