Zero tolerancji dla przemocy w szkole: Różnice pomiędzy wersjami

== Założenia programu ==
Program ten zakładał:
#brak zgody ze strony państwa na szerzące się złozuo,
#wprowadzenie prawnego zakazu rozpowszechniania [[pornografia|pornografii]] (która zdaniem autorów programu leży u podstaw wielu zachowań cechujących się agresją),
#podjęcie działań w celu bezwzględnego ścigania dealerów narkotyków,
Anonimowy użytkownik