Związek Kontroli Dystrybucji Prasy: Różnice pomiędzy wersjami

Stworzenie pełnego opisu historii i działalności Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
m (MalarzBOT: regeneracja szablonu {{Stowarzyszenie infobox}})
(Stworzenie pełnego opisu historii i działalności Związku Kontroli Dystrybucji Prasy)
{{dopracować|źródła=2015-05|}}
{{Stowarzyszenie infobox
|nazwa = Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
|motto =
|państwo = Polska
|siedziba wariant flagi = [[Warszawa]]
|datasiedziba założenia = ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
|data założenia = 1 czerwca 1994
|zakończenie działalności =
|rodzaj stowarzyszenia = non-profit
|status =
|profil działalności = Dostarczanie obiektywnych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu zarejestrowanych tytułów prasowych.
|zasięg = [[Polska]]
|stanowisko zarządzającego = Prezes
|zarządzający = [[PiotrJerzy Ludwicki]]Janczak
|członkowie = 249154
|numer rejestru = 0000086474
|data rejestracji = 29 stycznia 2002
|powiązania =
|współrzędne =
|kod mapy =
|wariant mapy =
|opis miejsca =
|commons =
|www = http://www.zkdp.pl, www.prasaplus.pl
}}
'''Związek Kontroli Dystrybucji Prasy''' (ZKDP) – polska [[organizacja pracodawców]] założona w 1994, zrzesza [[wydawca|wydawców]], [[agencja reklamowa|agencje reklame]] i ogłoszeniodawców, zbiera i weryfikuje dane o dystrybucji i sprzedaży prasy.
 
'''Związek Kontroli Dystrybucji Prasy''' (ZKDP) – [[organizacja non-profit]] zrzeszająca przedstawicieli [[Wydawca|wydawców pras]]<nowiki/>y, [[Agencja reklamowa|agencji reklamowych]], ogłoszeniodawców oraz innych firm aktywnych na rynku prasowym, działająca od czerwca 1994 roku. Główne zadanie Związku to dostarczanie obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji o [[Nakład (poligrafia)|nakładach]] i rozpowszechnianiu zarejestrowanych tytułów prasowych, a także ich cyfrowych emanacji ([[E-wydanie|e-wydania]], dostępy cyfrowe za paywallem).
 
== Historia ==
Idea powstania ZKDP narodziła się 23 lipca 1993 roku, kiedy to [[Dariusz Fikus]] (ówczesny redaktor naczelny ''[[Rzeczpospolita (gazeta)|Rzeczpospolitej]]'', później pierwszy prezes Związku) w liście skierowanym do szeregu redakcji zachęcał do utworzenia instytucji na wzór DC (Diffusion Contrôle) – francuskiego biura kontroli dystrybucji prasy. Pomysł ten odpowiadał na potrzeby polskiego rynku prasowego, którego oblicze w latach 90. zmieniło się diametralnie za sprawą wprowadzenia reguł gospodarki rynkowej. Coraz istotniejszym źródłem finansowania pism stawały się bowiem reklamy. Brak rzetelnych informacji o nakładach i zwrotach publikowanych pism prowadził do licznych nieporozumień pomiędzy wydawcami a ogłoszeniodawcami i agencjami reklamowymi.
 
W skład grupy założycielskiej, która zawiązała się jesienią 1993 roku, weszli przedstawiciele wydawców: ''[[Express Wieczorny|Expressu Wieczornego]]'', ''[[Gazeta Wyborcza|Gazety Wyborczej]]'', ''[[Przegląd Sportowy|Przeglądu Sportowego]]'', ''Rzeczpospolitej'', [[Super Express|''Super'' ''Expressu'']], ''[[Trybuna (dziennik)|Trybuny]]'', ''[[Życie Warszawy|Życia Warszawy]]'', ''[[Twój Styl|Twojego Stylu]]'', ''[[Wprost]]'', a także wydawnictw Jahr Verlag i Polskapresse. List intencyjny w sprawie powołania Instytutu Kontroli Nakładu Prasy został podpisany 14 stycznia 1994 roku przez przedstawicieli 12 wydawców prasowych.
 
1 czerwca 1994 roku, z inicjatywy Komitetu Założycielskiego w składzie: [[Elżbieta Ponikło]] – ''Rzeczpospolita'', [[Cezary Windorbski]] – ''Twój Styl'', Giuseppe Magri – ''Życie Warszawy'', Związek Kontroli Dystrybucji Prasy został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. We wrześniu 1994 r. w Zjeździe założycielskim, któremu przewodniczył mec. Ludwik Żukowski, wzięło udział 37 członków. Uchwalono Regulamin kontroli, opłat członkowskich, wybrano Zarząd. Zatwierdzono także znak Związku – czapeczkę autorstwa Marka Zalejskiego (Studio Q).
 
== Członkostwo ==
Członkami ZKDP są pracodawcy prowadzący działalność: wydawniczą, ogłoszeniową, reklamową, kolporterską lub internetową. Każdy pracodawca, który ma interes prawny lub ekonomiczny w posiadaniu stałego dostępu do danych udostępnianych przez ZKDP, może zostać członkiem Związku. Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd, po złożeniu odpowiedniego wniosku i potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej (szczegóły członkostwa określa [http://zkdp.pl/images/Regulamin%20kontroli%20ZKDP-tekst%20jednolity-%20obowiazuj%C4%85cy%20od%201%20stycznia%202018%20roku.pdf Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy] oraz [http://zkdp.pl/images/Statut%20ZKDP_tekst%20jednolity_obowi%C4%85zuj%C4%85cy%20od%2010%20sierpnia%202017%20roku.pdf Statut Związku Kontroli Dystrybucji Prasy]).
 
== Działalność ==
ZKDP kontroluje wszystkie tytuły prasowe zarejestrowane przez członków. Każdy z nich co miesiąc deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania danego tytułu prasowego.
 
Co miesiąc na stronie [https://www.teleskop.org.pl/zkdp/ www.teleskop.org.pl] publikowane są informacje o:
 
* nakładzie,
* sprzedaży egzemplarzowej i prenumeracie wydań drukowanych oraz e-wydań,
* sprzedaży dostępów cyfrowych,
* wysokości sprzedaży w podziale na mutacje cenowe (np. dla wydań z upominkiem),
* liczbie egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie,
* zwrotach,
* geograficznej strukturze rozpowszechniania (w podziale na województwa).
 
Dostęp do wszystkich danych posiadają członkowie ZKDP oraz osoby, które wykupiły abonament do programu [https://www.teleskop.org.pl/zkdp/ Teleskop ''online''] (www.teleskop.org.pl). Związek publikuje również dane ogólnodostępne z podstawowymi informacjami o nakładzie i sprzedaży wszystkich zarejestrowanych tytułów.
 
Po zakończeniu roku audytorzy upoważnieni przez Zarząd weryfikują, w oparciu o dokumentację finansową, zadeklarowane przez wydawców dane.
 
Działalność ZKDP umożliwia chronienie rynku prasowego i reklamowego w Polsce przed nieuczciwą konkurencją. Publikowane dane są rzetelnym punktem odniesienia, akceptowanym zarówno przez sprzedających, jak i kupujących powierzchnie reklamowe w prasie. Umożliwiają m.in. obiektywne ustalenie pozycji tytułu prasowego na tle konkurencji.
 
== Dodatkowe inicjatywy ==
 
* W 1997 roku ZKDP rozszerzył zakres swojej działalności o badanie czytelnictwa prasy. W celu wypracowania jednolitego standardu badań, powołano spółkę [[Polskie Badania Czytelnictwa]].
* ZKDP jest organizatorem konferencji branżowych, adresowanych przede wszystkim do zrzeszonych wydawców, aby ułatwić dostosowanie do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku prasowym i nowych możliwości technologicznych (zob. [http://zkdp.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=83&lang=pl Konferencja Re:Media –Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych]).
* W czerwcu 2017 roku wystartowała nowa aplikacja internetowa stworzona przez ZKDP – [https://www.prasaplus.pl/ Prasa+ ''Siła'' ''Marki''] (www.prasaplus.pl). Jest to platforma prezentująca różne aktywności prasy na rynku medialnym. Prasa+ ''Siła Marki''  gromadzi raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Raporty, które można pobrać w formacie PDF, integrują wieloźródłowe dane (ZKDP, Polskie Badania Czytelnictwa, Polskie Badanie Internetu czy Facebook), a także zawierają, uzupełnione przez wydawców, podstawowe informacje o tytułach i wydawnictwach. Co miesiąc publikowane są nowe raporty, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do najświeższych danych. System daje także możliwość tworzenia i zapisywania własnych zestawień analitycznych na podstawie dostępnych danych. Dostęp do aplikacji jest całkowicie bezpłatny.
 
== Władze ==
Zjazd to najważniejszy organ ZKDP. Zjazd zwyczajny zwoływany jest dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu), a zjazd nadzwyczajny stosownie do potrzeb. Władze ZKDP, wybierane przez delegatów podczas Zjazdu, tworzą:
 
* Zarząd (od 7 do 9 osób) – prowadzi sprawy Związku zgodnie ze statusem i uchwałami Zjazdu, zarządza majątkiem i funduszami organizacji,
* Sąd Koleżeński (od 9 do 15 osób) – rozstrzyga spory pomiędzy członkami Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem postanowień statutu i regulaminu kontroli.
* Komisja Rewizyjna (od 3 do 5 osób) – prowadzi kontrolę gospodarki finansowej Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu, a także wykonaniem uchwał Zjazdu.
 
Kadencja wybieralnych organów Związku trwa dwa lata. Ich członków wybiera się w głosowaniu tajnym.
 
Biuro ZKDP, którego dyrektorem od 2001 roku jest [[Iwona Szczęsna]], wykonuje prace odpowiadające zadaniom Związku, zlecone przez poszczególne organy ZKDP.
 
=== Zarząd ZKDP ===
Prezes – Jerzy Janczak
 
Członkowie:
 
* Jacek Bucholc – WRH Global Polska Sp. z o.o.
* Magdalena Gorzkowska – Ruch SA
* Elżbieta Gers – Marquard Media Polska Sp. z o.o..
* Rafał Kamiński – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
* Piotr Ludwicki – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Spółka komandytowa
* Robert Małaszek – Agora S.A.
* Paweł Tyszkiewicz – Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce
* Karol Wlazło – Polska Press Sp. z o.o.
 
== Tytuły kontrolowane ==
ZKDP kontroluje obecnie 284 tytuły: 36 dzienników i 248 czasopism (pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku, miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki).
 
== Członkowie ==
ZKDP liczy obecnie 154 członków: 113 wydawców, 21 firm prowadzących działalność reklamową, 1 ogłoszeniodawca, 7 firm kolporterskich i 12 pozostałych przedsiębiorców.
 
== Współpraca międzynarodowa ==
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy od 1996 roku należy do International Federation of Audit Bureau of Certification (IFABC). Federacja zrzesza biura kontroli nakładu i dystrybucji prasy z ponad 30 państw. Dzięki członkostwu ZKDP może obserwować trendy dominujące na światowym rynku mediów i reklamy, dzielić się tą wiedzą ze zrzeszonymi wydawcami, a także ma dostęp do danych o rynku mediowym i raportów organizacji światowych współpracujących z IFABC. W Zarządzie Federacji zasiada Iwona Szczęsna – Dyrektor Biura ZKDP (funkcję tę pełniła w latach 2002-2004 oraz nieprzerwanie od roku 2006).
 
== Linki zewnętrzne ==
[http://zkdp.pl/ Oficjalna strona związku]
 
[https://teleskop.org.pl/zkdp/ System Teleskop ''online'']
 
[http://zkdp.pl/images/Statut%20ZKDP_tekst%20jednolity_obowi%C4%85zuj%C4%85cy%20od%2010%20sierpnia%202017%20roku.pdf Statut ZKDP (tekst obowiązujący od 10 sierpnia 2017 r.)]
 
[http://zkdp.pl/images/Regulamin%20kontroli%20ZKDP-tekst%20jednolity-%20obowiazuj%C4%85cy%20od%201%20stycznia%202018%20roku.pdf Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 stycznia 2018 r.)]
[[Kategoria:Prasa w Polsce]]
[[Kategoria:Organizacje prasowe]]
12

edycji