Polecenia systemu operacyjnego Unix: Różnice pomiędzy wersjami

* '''[[startx]]''' – uruchomienie środowiska [[X Window System]]
 
===Operatory Logiczne (bash)===
* && - wykonaj jeśli poprzednie polecenie zakończylo się sukcesem, np. '''`./configure && make bzImage`'''
* ; - bezwzględne wykonanie, np. '''`clear ; echo -e "Fajnie!"`'''
* < - przekierowanie do standardowego wejścia, np. '''`cat < /proc/cpuinfo`''', jednak w efekcie to to samo co '''`cat /proc/cpuinfo`''' (w pierwszym przypadku dane wejściowe to plik skierowany na standardowe wejście, w drugim parametr przekazywany do programu, który znajduje, otwiera i czyta plik)
* | - skierowanie standardowego wyjścia do potoku, który obsłuży program trzeci, np. '''`cat /etc/hosts | grep "192.168.0." | awk {print $1}`'''
* `komenda` - wykonanie polecenie bashowego w trakcie wykonywania poprzedniego polecenia, np. '''`echo -en "\033[1;31mInformacje o procesorze:\033[1;0m\n`cat < /proc/cpuinfo`\n"`''' - należy zwrócić uwagę na operator "`", przerywa on na chwilę działanie skryptu, wykonuje polecenie `cat` i kieruje standardowe wejście w miejsce operatorów ``. Parametry programu echo - \033[y;xxm ustawiają kolory - y to kolor tła, x to kolor napisów.
 
==Przykłady łączenia kilku poleceń==
Anonimowy użytkownik