Otwórz menu główne

Społeczeństwopolski lewicowy tygodnik ukazujący się na przełomie lat 1907-1910. Gazeta była kontynuatorką Przeglądu Społecznego, lwowskiej gazety która wychodziła w latach 1886-1887. Gazeta podejmowała tematy naukowe i społeczno-polityczne, wydawana w Warszawie. Pod względem ideowym zbliżona do partii socjalistycznych szczególnie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy.

BibliografiaEdytuj