Sposób rozpadu – typ reakcji jądrowej określającej sposób samoistnego przekształcenia się nietrwałego jądra atomowego. Kryterium podziału są produkty emitowane w wyniku przemiany:

Sposób rozpadu jest charakterystyczny dla danego izotopu, większość izotopów rozpada się w jeden określony sposób, niektóre na kilka sposobów.

Zobacz też edytuj