Stan ostrzegawczy

Stan ostrzegawczy – umowny stan wody, który zapoczątkowuje wzmożenie dyżurów i obserwacji poziomu lustra wody oraz kampanię informacyjną na zagrożonym obszarze. Może być przyczyną ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego (stanu zagrożenia hydrologicznego). Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od danej rzeki i najczęstszej szybkości przyboru wody w cieku - im zazwyczaj woda szybciej przybiera, tym większa różnica pomiędzy stanem alarmowym a ostrzegawczym.

Poziom wody na Wiśle w Warszawie w dniach 2026 maja 2010. Stan ostrzegawczy oznaczony jest kolorem brązowym, zaś stan alarmowy kolorem czerwonym.

Stan ostrzegawczy jest niższy od stanu alarmowego.

BibliografiaEdytuj

  • Michał Ceran, Kamila Głowinkowska, Andrzej Hański, Alicja Kańska, Małgorzata Klejna, Magdalena Korcz, Beata Kowalska, Judyta Lasek, Agnieszka Malota, Magda Mielke, Jerzy Niedbała, Emilia Piskalska, Magdalena Retman, Tomasz Rogowski, Marek Soliwoda i inni: Słownik tematyczny pojęć stosowanych w prognozach hydrologicznych. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014, s. 17, seria: HYDROLOGICZNA OSŁONA KRAJU. ISBN 978-83-61102-91-5. (pol.)
  • Stefan Bednarczyk, Teresa Jarzębińska, Stanisław Mackiewicz, Elżbieta Wołoszyn: Vademecum ochrony przeciwpowodziowej. Gdańsk: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 2006. (pol.)