Stan wojenny w Królestwie Polskim 1905

Stan wojenny w Królestwie Polskimstan wojenny wprowadzony 10 listopada 1905 ukazem cesarza Mikołaja II na całym terytorium Królestwa Polskiego (kongresowego), zniesiony 2 grudnia 1905 roku[1].

Ogłoszony przez generał-gubernatora warszawskiego Gieorgija Skałona, miał na celu stłumienie strajków i wystąpień ludności w czasie rewolucji w Kongresówce.

Uzasadniając podjęcie takiego kroku komunikat urzędowy głosił: Odrzucając myśl wspólnej pracy z narodem rosyjskim w pracach Dumy Państwowej Polacy w całym szeregu rezolucji zapadłych na zebraniach publicznych żądają całkowitej autonomii polskiej z osobnym sejmem, upatrując w tym tylko pewien stopień przejściowy do wznowienia państwa polskiego. W dążności tej schodzą się dwa przeciwległe stronnictwa polskie: socjalne i narodowe. W tym też kierunku działają niektórzy pisarze polscy, publicyści, mówcy, pociągając za sobą ludność[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Ryszard Świętek, Lodowa ściana: sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918, Kraków 1998, s. 341.
  2. Kurier Warszawski z 13 listopada 1905.