Stanisław Grotkowski

Stanisław Grotkowski herbu Ogończyk odmienny (ur. w 1510 roku – zm. w 1573 roku) – kanonik kapituły katedralnej gnieźnieńskiej w 1562 roku, kanonik krakowski i sandomierski w 1560 roku, oficjał krakowski.

Syn Zacheusza i Doroty Dziebakowskiej.

Pochowany w katedrze wawelskiej.

BibliografiaEdytuj

  • Jan Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych. T.2 Gniezno 1883, s. 158-159.
  • Ludwik Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich.T.3 Prałaci i kanonicy krakowscy, t. III, Kraków 1852, s. 45-46.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. V, Warszawa 1908, s. 12.