Stanisław Michał Bąkowski

Stanisław Michał Bąkowski herbu Ryś – podkomorzy chełmiński w latach 1678-1702.

Poseł sejmiku kowalewskiego na sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku, sejm 1683 roku, sejm 1685 roku, sejm nadzwyczajny 1688/1689, sejm 1690 roku[1]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[2]. Jako poseł na sejm elekcyjny 1697 roku z województwa chełmińskiego podpisał pacta conventa Augusta II Mocnego.

PrzypisyEdytuj

  1. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 586.
  2. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]

BibliografiaEdytuj

  • Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 195.