Stanisław Węgrzyn

Stanisław Węgrzyn (ur. 24 stycznia 1931 w Mstowie, zm. 25 lutego 2008 w Krakowie) – genetyk, specjalista roślin zbożowych. Wieloletni dyrektor Oddziału IHAR w Krakowie (1971-2001).

Po ukończeniu szkoły podstawowej w czasie II wojny światowej, częściowo na tajnych kursach, rozpoczął naukę w prywatnym gimnazjum i liceum prowadzonym przez OO. Cystersów w Szczyrzycu. Potem studiował na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył w 1955. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1962, habilitację w 1966, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1976, profesora zwyczajnego w 1982.

Autor prac z dziedziny genetyki i hodowli zbóż, biometrii i doświadczalnictwa. Opracował i wdrożył system doświadczeń hodowlanych oraz wyodrębniania najlepszych rodów, populacji i linii hodowlano-badawczych zbóż, który z niewielkimi zmianami funkcjonuje do dzisiaj. Pasjonat łowiectwa, wieloletni prezes koła łowieckiego "Szarak" i propagator ochrony przyrody i zwierzyny, podkarpackich lasów.

Linki zewnętrzneEdytuj