Stavitelé chrámu (tomik poetycki)

tomik poetycki Otokara Březiny

Stavitelé chrámu (cz. Budowniczowie świątyni) – tomik czeskiego poety Otokara Březiny[1], opublikowany w 1899[2]. Utwory składające się na tomik zostały w większości napisane wierszem wolnym. W niektórych wierszach poeta użył jednak długich formatów jambicznych, na przykład ośmiostopowca[3][4]:

Otokar Březina
Katedra św. Wita na Hradczanach

Zas ve vidění prorockém noc šeptá slova neznámá,
šum stromů, tisíc jazyků je opakuje nad náma:
jak nad zrcadla kouzelná se k tichým vodám naklání,
z nichž tisíc očí plá jí vstříc jak v nadpozemském usmání.
(Zas ve vidění prorockém)

Cztery utwory z omawianego zbiorku przełożyła na język polski Anna Kamieńska. Przekłady te zostały opublikowane w antologii Jacka Balucha Czescy symboliści, dekadenci, anarchiści przełomu XIX i XX wieku.

Przypisy edytuj

  1. Otokar Březina, básník. spisovatele.cz. [dostęp 2017-01-10]. (cz.).
  2. Otokar Březina. twistedspoon.com. [dostęp 2017-01-10]. (ang.).
  3. Josef Durdík: Poetika jakožto aesthetika umění básnického. Archive.org. s. 380. [dostęp 2017-01-10]. (cz.).
  4. Kazimierz Wyka: Bolesław Leśmian. Dwa utwory, w: Liryka polska. Interpretacje, red. Jan Prokop i Janusz Sławiński. Gdańsk: 2001.

Linki zewnętrzne edytuj