Stefan Chomętowski

Stefan Chomętowski, (Chomentowski) herbu Lis – chorąży stężycki w 1784 roku, wojski większy stężycki w 1784 roku, miecznik stężycki w 1783 roku, wojski mniejszy stężycki w 1771 roku, poseł sandomierski na Sejm Rozbiorowy 1773–1775.

Członek konfederacji Adama Ponińskiego w 1773 roku[1]. Na Sejmie Rozbiorowym 1773–1775 wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[2]. Był komisarzem Sejmu Czteroletniego z ziemi stężyckiej województwa sandomierskiego do szacowania intrat dóbr ziemskich w 1789 roku[3].

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Posłowie na Seym blisko następuiący [...], b.n.s.
  2. Volumina Legum t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.
  3. Volumina Legum, t. IX, Kraków 1889, s. 78.