Stefan II (hospodar mołdawski)

Stefan II (rum. Ștefan; zm. lipiec 1447) – hospodar mołdawski w latach 1433 lub 1434–1447 (od 1435 do 1442 lub 1443 współrządził ze swoim bratem – Eliaszem I, a od 1444 do 1445 z innym bratem – Piotrem II).

Stefan II
hospodar mołdawski
Okres

od 1434–1443

Następca

Roman II

Dane biograficzne
Dynastia

Muszatowicze

Data śmierci

lipiec 1447

Ojciec

Aleksander Dobry

Rodzeństwo

Eliasz, Piotr, Bogdan, Piotr Aron

Grób Stefana II

Biografia

edytuj

Pochodził z dynastii Muszatowiczów, był nieślubnym synem Aleksandra Dobrego. W 1433 lub 1434 wspierany przez bojarów wystąpił przeciwko swemu bratu Eliaszowi i usunął go z tronu. Ten uciekł do Polski, gdzie został uwięziony na życzenie Stefana przez Władysława Jagiełłę. Po śmierci tego ostatniego (1434) został jednak wypuszczony z niewoli i z pomocą Odrowążów zaatakował Mołdawię w 1435 i powrócił na tron w Suczawie, musiał jednak podzielić się władzą ze Stefanem (Eliasz faktycznie rządził w północnej części Mołdawii, Stefan – w południowej). W 1439 i 1440 władztwo Stefana zniszczyły najazdy tatarskie (spalone zostało m.in. Vaslui, jego siedziba). W 1442 lub 1443 Stefan zaatakował i pokonał Eliasza (gdy ten ostatni podjął próbę odzyskania tronu, został w 1444 ostatecznie pokonany przez Stefana, uwięziony i oślepiony). Utraciwszy jednak na rzecz Polski Chocim musiał podzielić się władzą z innym bratem – Piotrem. Tego ostatniego rychło jednak odsunął, oskarżywszy o zmowę z Węgrami. Jednocześnie zobowiązał się do złożenia hołdu królowi polskiemu. W 1447 został zamordowany w spisku zorganizowanym przez syna Eliasza – Romana II, którego wsparli król polski i Wołoszczyzna.

Bibliografia

edytuj
  • Juliusz Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.
  • Dominik Musialik. Najdawniejsze próby utrzymania niezależności przez hospodarstwo mołdawskie od XIV do poł. XV wieku. „Studenckie Zeszyty Historyczne”. 14, s. 49–51, 2008. Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 0209-0465.