Stefan Głuchy (rum. Ştefan Surdul), hospodar wołoski 1591-1592.

Stefan I Głuchy
hospodar Wołoszczyzny
Okres od 1591
do 1592
Poprzednik Mihnea II Poturczeniec
Następca Aleksander III Zły
Dane biograficzne
Ojciec Jan Srogi

Był synem hospodara mołdawskiego Jana Srogiego. Panował krótko na Wołoszczyźnie. Jego przydomek pochodził nie od głuchoty fizycznej, a niezważania na skargi.

Źródło: J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.