Stefan I Głuchy

Stefan Głuchy (rum. Ştefan Surdul) – hospodar wołoski 1591-1592.

Stefan I Głuchy
hospodar Wołoszczyzny
Okres

od 1591
do 1592

Poprzednik

Mihnea II Poturczeniec

Następca

Aleksander III Zły

Dane biograficzne
Ojciec

Jan Srogi

Był synem hospodara mołdawskiego Jana Srogiego. Panował krótko na Wołoszczyźnie. Jego przydomek pochodził nie od głuchoty fizycznej, a niezważania na skargi.

Źródło: J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.