Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP)stowarzyszenie powołane w 2001 roku w celu rozwoju społeczno–gospodarczego Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego z siedzibą w Rzeszowie powołanego w lipcu 2000 roku, z inicjatywy osób – samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, ludzi nauki, kultury, edukacji i biznesu oraz reprezentantów wszystkich szczebli samorządów z terenu Województwa Podkarpackiego.

Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki Polska
Państwo  Polska
Siedziba Rzeszów
Data założenia 2001
Rodzaj stowarzyszenia stowarzyszenie
Prezes Józef Jodłowski
Nr KRS 0000115477
Data rejestracji 29 maja 2002
brak współrzędnych
Strona internetowa

Inicjatorem powołania Stowarzyszenia SEK – protoplasty SEKP jest Bogusław Krzanowski – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego I kadencji, pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji oraz wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Kultury Fizycznej I Sportu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Inicjator i koordynator prac nad opracowaniem i przyjęciem herbu Województwa Podkarpackiego.

Stowarzyszenie na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty dokonało reorganizacji funkcjonowania strony polskiej w Euroregionie Karpackim i zapewniło wspólną partnerską reprezentację regionu w Związku Międzyregionalnym Euroregion Karpacki.

W skład strony reprezentacji strony polskiej w Euroregionie Karpackim weszli:

  1. Przedstawiciel Rządu RP w terenie – Wojewoda Podkarpacki
  2. Przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego – Marszałek / Przedstawiciel Sejmiku
  3. Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego – Prezes Stowarzyszenia

Przed reformą administracyjną państwa ( do roku 1999 ) Euroregion Karpacki działał w ułomnej formule bez osobowości prawnej tj., bez tytułu prawnego i możliwości – wspólnej reprezentacji strony polskiej w Euroregionie.

Powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w Rzeszowie, obecnie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska umożliwiło podmiotowość i pełną reprezentację na forum Euroregionu. Reforma zapoczątkowana z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji, przy wsparciu Radnych Sejmiku doprowadziła do uregulowania statusu Strony Polskiej w Euroregionie i w konsekwencji do uruchomienia przedakcesyjnego wsparcia dla samorządów, organizacji pozarządowych, szkół i instytucji kultury, Parków Narodowych, Policji, Straży Granicznej, parafii.

Prace nad opracowaniem planu działań, przeprowadzeniem zmian i wdrożeniem systemu przedstawił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euro-Karpaty Bogusław Krzanowski – Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, panom Marszałkowi Województwa i Wojewodzie Podkarpackiemu, samorządowcom wszystkich szczebli z obszaru działania Związku oraz przedstawicielom Stron Krajowych Euroregionu Karpackiego. Reforma Euroregionu stała się faktem po akceptacji zmian na forum związku i przystąpieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Obecnie współpraca jest realizowana w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy przez Stowarzyszenie, które organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami m.in., w dziedzinie edukacji, ekologii, gospodarki, kultury i nauki.


Linki zewnętrzneEdytuj