Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO — stowarzyszenie polskich twórców i producentów oprogramowania założone w 1992.

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Prezes Sławomir Kosz
Nr KRS 0000121020
Data rejestracji 2002
brak współrzędnych

Decyzją Ministra Kultury 1 lutego 1995 wydano stowarzyszeniu zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych na następujących polach eksploatacji[1]: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa. Stowarzyszenie od 16 listopada 2015 nie może wykonywać obowiązków  organizacji zbiorowego zarządzania. Decyzją Ministerstwa Kultury zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zarządu prawami autorskimi zostało odwołane. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury Stowarzyszenie PRO nie może udzielać pomocy i wypowiadać się w kwestii naruszenia praw autorskich podmiotów zagranicznych do czasu podjęcia decyzji o rozpatrzeniu odwołania przez Naczelny Sąd Administracyjny.

PrzypisyEdytuj

  1. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwolenia na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z 2009 r. nr 21, poz. 270).

Linki zewnętrzneEdytuj