Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

polska organizacja
Ten artykuł dotyczy stowarzyszenia. Zobacz też: Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne.

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (SPAM) – stowarzyszenie twórczo-zawodowe polskich artystów-muzyków i muzykologów. Powstało w 1956.

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Prezes Jan Antoni Popis
Nr KRS 0000019344
Data rejestracji 2001
brak współrzędnych

Jego celem według statutu jest

  • współtworzenie warunków rozwoju życia muzycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ochrona dorobku artystycznego polskich artystów-muzyków w kraju i za granicą;
  • ochrona zawodu artysty-muzyka poprzez działania na rzecz polepszenia sytuacji materialnej i socjalnej muzyków polskich oraz ich prestiżu;
  • zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych SPAM praw do artystycznych wykonań oraz wykonywanie i korzystanie z innych uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Członkami rzeczywistymi SPAM mogą zostać absolwenci wyższych uczelni muzycznych lub szkoły muzycznej II stopnia oraz osoby, które działają w zakresie tworzenia, wykonywania, utrwalania lub rozpowszechniania muzyki, pedagogiki lub publicystyki muzycznej albo w inny sposób zaangażowany jest w działalność muzyczną lub na rzecz muzyki.

Zarząd Główny SPAM ma siedzibę w Warszawie. Istnieją też koła i oddziały Stowarzyszenia.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj