Strefa podmiejska

Strefa podmiejska – ma charakter wiejsko-miejski, na tym obszarze przeplatają się tradycyjne, typowo wiejskie, formy użytkowania ziemi z nowoczesnym, intensywnym, towarowym rolnictwem szklarniowym, warzywniczym, a także sadowniczym oraz chowem zwierząt gospodarskich. Mieszkańcy stref podmiejskich są zatrudnieni głównie w zawodach pozarolniczych, dojeżdżają do pracy poza miejscem zamieszkania i prowadzą miejski tryb życia.